REGULAMIN VOUCHERÓW PASIBUS

 1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za posiłek lub wybrane produkty dostępne w restauracjach Pasibus. 
 2. Pasibus posiada w sprzedaży vouchery do wybranych restauracji w określonych miastach Polski, na określony czas.
 3. Voucher może być zakupiony jedynie w lokalu Pasibus gotówką lub kartą. 
 4. Dokumentem potwierdzającym nabycie Vouchera jest nota księgowa, wystawiona przez restaurację. Nie ma możliwości zakupu Voucherów na Fakturę VAT. 
  Gdy VOUCHER zostanie zrealizowany i klient otrzyma paragon ze swoim numerem NIP, może również otrzymać Fakturę VAT.
 5. Wybór lokalizacji, w której będzie mógł być zrealizowany voucher zależny jest od miejsca zakupu vouchera. Nie można kupić vouchera do innego lokalu, niż do tego, w którym dokonano jego zakupu. 
 6. Pasibus zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu voucherów, których zakres obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie. 
 7. Voucher uprawnia do bezgotówkowej realizacji zamówienia o określonej kwocie lub na wybranego burgera.  
 8. Vouchery produktowe obowiązują jedynie na produkty wskazane na voucherze.
 9. W przypadku realizacji vouchera za kwotę niższą niż kwota vouchera Pasibus nie zwraca niewykorzystanej reszty.
 10. W przypadku realizacji vouhcera na kwotę wyższą niż kwota vouchera można dopłacić różnicę w gotówce lub kartą.
 11. W przypadku gdy Klient posiada voucher w formie papierowej w przypadku jego realizacji zobowiązany jest do oddania go w kasie danej restauracji.
 12. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie). Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności voucherów.
 13. Voucher, którego termin ważności minął uznaje się za niewykorzystany.
 14. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu, w przypadku braku asortymentu w restauracji sprzedaż nie będzie możliwa. .
 15. Vouchery nie obowiązują na produkty specjalne (limitowane), np. podczas Red Hot Festiwal lub w Tłusty Czwartek. 
 16. Vouchery nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w restauracjach Pasibus, chyba że regulamin promocji zawiera taką możliwość.
 17. Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
 18. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów określonych w niniejszym dokumencie oraz miejscu jego możliwej realizacji wskazanej przy zakupie vouchera.
 19. Pasibus nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza vouchera informacji dotyczących realizacji vouchera w tym w szczególności za brak wskazania lokalizacji restauracji, w której voucher może być zrealizowany oraz zasad jego reklamacji.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące voucherów zakupionych przez przedsiębiorców, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę, który zamawiał vouchery.
 21. W przypadku voucherów zakupionych przez osobę fizyczną do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu.
 22. Pasibus nie przyjmuje zwrotów voucherów.